Jesienią 2001r. zaczęły pojawiać się grupy miłośników wojsk historycznych różnych epok. Grupy Rekonstrukcji Historycznych (GRH) identyfikują się ze swoją Małą Ojczyzną i starają się kultywować tradycje starych nyskich jednostek - pojawił się nowy model patriotyzmu lokalnego. Jest to też ciekawy sposób spędzania wolnego czasu. Częstokroć jest to hobby rodzinne. W jednej grupie stają obok siebie małżeństwa, rodzeństwo, ojciec i syn, a w grupie legii polsko-włoskiej – dziadek i wnuki. Rekonstruktorzy odtwarzają oddziały, wyposażenie, taktykę walki, biwaki, obozowiska oraz życie codzienne tamtej epoki.

Końcowym efektem działalności grup rekonstrukcji historycznych jest czynny udział w licznych inscenizacjach historycznych, uroczystościach rocznicowych, a w przypadku tych najsilniejszych – organizacja imprez dla szerszej publiczności. Biorąc udział w inscenizacjach historycznych, swoistych spektaklach teatralnych, rekonstruktorzy stają się aktorami i chcą jak najlepiej odegrać swoje role.

Opracował Tadeusz Zdanowicz
Informacje statystyczne i personalne o Grupach Rekonstrukcji Historycznych zostały
 uzyskane z ankiety przeprowadzonej przez autora w sierpniu 2010r. w poszczególnych GRH.
Liczebność niektórych GRH jest chyba "przesadzona".

 

DNI TWIERDZY NYSA '2012

 

 


Webmaster: T. Zdanowicz 2010-2012