GRH TOWARZYSTWA PRZYJACIÓŁ FORTYFIKACJI

Latem 2003r. grupka nyskich zapaleńców, członków Towarzystwa Przyjaciół Fortyfikacji, chcąca wykorzystując doświadczenia grenadierów ze Zlatych Hor, postanowiła utworzyć w Nysie podobną grupę. Nyscy fascynaci czasów napoleońskich planowali promować narodową historię i najszczytniejsze tradycje legionów polsko-włoskich, utworzonych w 1797r. przez generała Jana Henryka Dąbrowskiego. Dlaczego właśnie legia polsko-włoska? Wykorzystano tutaj fakt, że w 1807r. na terenie Nysy stacjonowały dwa pułki piechoty i oddział pułku ułanów Legii Nadwiślańskiej (wywodzące się właśnie z legionów Dąbrowskiego). Postanowili odtworzyć 1 kompanię grenadierów, I batalionu, 1-go Pułku I Legii Polsko-Włoskiej. Legioniści zrekonstruowali historyczne umundurowanie i częściowo uzbroili grenadierów. Dowódcą został M. Szczerski. Kilkunastoosobowa grupa zaprezentowała się pierwszy raz na III Dniach Twierdzy Nysa występując z armatką wypożyczoną z Nyskiego Domu Kultury. Jeszcze w tym roku grupa wzięła udział w bitwie pod Austerlitz. Każdego roku legioniści wyjeżdżali średnio na 8 imprez plenerowych w kraju, w Czechach i na Węgrzech. Grupa szybko się rozwijała i dopasowywała do standardów krajowych. W 2006r. posiadała sztandar, nowe, poprawione mundury, karabiny skałkowe i dużą armatę. Wyszkoleniem nie odbiegała od innych grup.

Głównym nurtem działania grupy jest udział w rekonstrukcjach i inscenizacjach batalii wojennych organizowanych w kraju i za granicą, a także uczestnictwo w uroczystościach poświęconych polskiemu wysiłkowi zbrojnemu od Insurekcji Kościuszkowskiej do Powstania Listopadowego. W ten sposób legioniści promują narodową historię i tradycje, przypominają Europie o polskim ruchu narodowo-wyzwoleńczym epoki napoleońskiej.

Aktualne działania grupy opisane są na stronie internetowej: www.twierdzanysa.pl .

 


GRH 1 kompanii grenadierów liczy obecnie 20 członków, którzy są umundurowani i w większości uzbrojeni w karabiny skałkowe i tasaki (broń biała, podobna do szabli). Grenadierzy to elitarne oddziały ówczesnej piechoty. Dowódcą grupy jest Marek Gniewek. Oprócz grenadierów w grupie są oczywiście markietanki prowadzone przez Irenę Gniewek. Dzięki treningom grupa stale podnosi poziomu wyszkolenia i rozwija się; corocznie wstępują nowi członkowie. Jeżeli idzie o wyposażenie i wyszkolenie grupa reprezentuje najwyższy poziom krajowy, dzięki czemu jest zapraszana na rekonstrukcje historyczne w kraju i za granicą. Od 2007r. grupa uczestniczyła każdego roku w prawie 20 imprezach historycznych (w tym co roku kilka wyjazdów do Czech i na Węgry).

 

 


GRH Bateria artylerii pieszej liczy obecnie 12 członków, którzy są umundurowani. Oprócz kanonierów jest markietanka. Dowódcą grupy jest Sławomir Cwalina. Mają na wyposażeniu trzy armaty w pełni zdolne do strzelania. Artyleria zabezpiecza działania grenadierów. W ostatnim roku pozyskano dwie armaty dzięki czemu grupa przekształciła się z działonu w baterię.

 


W 2010r. członkowie TPF-u przystąpili do organizacji historycznej orkiestry Legii Polsko-Włoskiej. Choć wciąż jest w fazie organizacji, to już są po pierwszym udanym, występie w czasie X Dni Twierdzy Nysa. Grupa składa się z 13 osób (na razie są dobosze i flecistki), które przeszły 30-godzinny kurs nauki gry na wybranym instrumencie. Opiekuje się nimi tamburmajor Michał Pikuła.


Webmaster: T. Zdanowicz 2010